Når du skal købe – brug en professionel køberrådgiver! 

 

Som købermægler, varetager vi dine interesser overfor sælger i forbindelse med en ejendomshandel og dit valg af finansiering. Vi er aldrig involveret i sager, hvor vi også repræsenterer sælger.

Vi rådgiver dig om alle de forhold du skal være opmærksomme på. Det kan være at vurdere om prisen for ejendommen bør forhandles, og i givet fald hvor meget? Er der specielle forhold eller begrænsninger for brug af ejendommen? Hvad står der i alle dokumenterne? Er købsaftalen formuleret klart og tydeligt, og ikke mindst, hvordan skal købet finansieres?

Vi tilbyder forskellige rådgivningspakker, der er afstemt i forhold til hvilken type bolig du er ved at købe og hvor meget rådgivning du har brug for.

Hvis rådgivningen fører frem til, at du vil købe ejendommen, så hjælper vi dig med at berigtige handlen. En berigtigelsen består af oprettelse og anmeldelse af elektronisk skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse, sikring af købesummen indtil alle aftaler er opfyldt, samt kommunikation mellem køber og sælgers bank, indtil skødet er endeligt tinglyst uden bemærkninger eller forbehold.

Når du bruger en lokalkendt og uafhængig ejendomsmægler som køberrådgiver, så får du en rådgiver som har et indgående kendskab til det område du er ved at bosætte dig i. En ejendomsmægler har ofte mere ”fingeren på pulsen” end en advokat, og forholder sig ikke kun til det rent juridiske i købsaftalen, men også selve ejendommen og dens fremtidige markedspotentiale.

Det er fuldt ud lige så sikkert at anvende en ejendomsmægler, da vi er fuldt ansvarsforsikrede og underlagt nogle af de strengeste krav indenfor forbrugerrådgivning.

 Kontakt os inden du underskriver og gerne allerede før du ser på den første ejendom!