Den finansielle strategiplan

Den finansielle strategiplan er foreningens finansielle ”vedtægt”. Formålet er at udarbejde en langsigtet strategi som er formuleret, vedtaget, konsistent og objektivt funderet, således den bliver robust overfor skiftende bestyrelser, administratorer og finansielle eventyr. Udarbejdelsen er en proces, som sker i nært samarbejde med bestyrelsen, beboerne og andre interessenter.
Efter processen, vil foreningen have et gennemarbejdet beslutnings-, styrings- og kommunikationsværktøj, der kan videreføres og arbejdes efter i foreningen. Desuden vil planen være et værdifuldt dokument med klar kommunikation om finansieringen, til kommende andelshavere og deres rådgivere.