Aktiv låneforvaltning

Vi forvalter lån aktivt gennem løbende overvågning og rettidig forberedelse af mulige omlægnings-muligheder.

Forvaltningen sikre, at foreningen ikke går glip af omlægningsmuligheder, og at de enkelte omlægninger, foretages bedst muligt i forhold til foreningens overordnede strategi.

Vi arbejder efter forsigtige og konservative principper, hvor risiko så vidt muligt skal undgås og som minimum skal kunne beregnes. Vores grundholdning er, at bestyrelser varetager en arv og at foreningens langsigtede mål, bør gå forud for hensynet til enkelte andelshavers kortsigtede mål.