Finansmægler

Vi repræsenterer flere foreninger og kan sammen med vores kunder, forhandle med større tyngde og effektivitet end den enkelte kan. I flere tilfælde vil det kunne betale sig, at indhente tilbud i foreningen for de enkelte andelshaveres boliglån eller lignende ”indkøbspuljer”.
Vi indhenter tilbud og forhandler renter, bidrag og vilkår, enten på vegne af den enkelte forening, eller på vegne af flere foreninger samt andelshavere. Alt sker efter forudgående aftale, og gerne i et konstruktivt samarbejde med foreningens administrator/revisor.