Sikring af friværdi.

Mange betragter det at være gældsfri i sit hus som ubetinget positivt. Denne opfattelse er let at forstå, og giver for mange mening. Men er dette også korrekt i alle tilfælde? Er der omstændigheder der gør, at det kan være en idé at tænke anderledes?

Sikring af friværdi.

Mange betragter det at være gældsfri i sit hus som ubetinget positivt. Denne opfattelse er let at forstå, og giver for mange mening. Men er dette også korrekt i alle tilfælde? Er der omstændigheder der gør, at det kan være en idé at tænke anderledes?

Ja. Der findes situationer, hvor det vil være fornuftigt at tænke anderledes.

Hvad er friværdi?
Friværdi er den værdi – eller rede penge – som man vil stå med i hånden hvis man sælger sit hus her og nu. Det er altså et papirbeløb, som vil ændre sig over tid i takt med at husprisen stiger eller falder. Hvis vi betragter et hus i dag, som realistisk kan sælges til 3 mio. kr., og som der ikke er gæld i, ja så vil man stå med 3 mio. i hånden efter salg. Friværdien er med andre ord blevet omsat til rede penge.

Friværdi – en flygtig vare
Nu sker der det, at huset ikke sælges, men beholdes. Renten stiger fra de nuværende 3½% til f.eks. 6% (som stadig er en lav lang rente). Hvad vil der så ske med husprisen – alt andet lige? Der vil ske det, at prisen på huset falder, idet vi køber hus ud fra en nettoydelsesbetragtning. Huset vil derfor falde til en salgspris på 2,5 mio. kr. for at nettoydelsen bibeholdes (Der lånes i traditionelle 30 årige fastforrentede obligationslån med afdrag, da disse ligger til grund for økonomigodkendelse).
Hvis man nu sælger sit hus, så vil man stå med 2,5 mio. i hånden efter slag, og der er således ”forsvundet” 500.000,- i friværdi pga. at renten er steget.
Friværdiforsikring

Kan man gøre anderledes? Kan man forsikre sig mod at friværdien forsvinder hvis renten stiger?
Ja, der findes en metode, hvor man kan forsikre sig mod rentestigning. Metoden er enkel og man kender sin risiko/forsikringspræmie fra start. Hvis vi tager eksemplet fra før, og lader husejeren låne fuldt op i huset (dvs. låner 80% af 3,0 mio. = 2,4 mio.), og man placerer disse penge sikkert (dvs. på en højrentekonto, max 750.000 pr. person, ingen aktier, ingen obligationer, ingen derivater eller andre obskure produkter), så har husejeren en løbende renteudgift som forsikringspræmie. Forsikringspræmien er nettorenteforskellen imellem renteudgiften og renteindtægten.
Hvis renten stiger inden huset skal sælges – lad os sige der går 3 år – og renten i denne periode er steget til 6%, så vil gælden i huset være faldet med ca. 16 kurspoint. Det koster således kun kr. 2.016.000,- at indfri lånet. Til gengæld er alle pengene (2,4 mio.) sikret på en indskudskonto, og der er således et overskud ved salget i forhold til ikke at have sikret frivædien. Det svarer til et merprovenu på ca. 280.000,-. I dette beregningseksempel er der regnet med 3 år til salg. Placeringsrenten er 2,5% på indskudskontoen. Kursfaldet er 16 kurspoint. De væsentligste parametre der afgør gevinsten er tiden der går og rentestigningens størrelse.

Hør mere

Er du interesseret i at høre om mulighederne for din boligsituation, så udfyld disse nedenstående simple spørgsmål, og vi vender tilbage til dig med en beskrivelse af dine muligheder.