Bedre finansielle beslutninger i andelsboligforeningen

Ethvert valg (eller mangel på samme), kan have stor indflydelse på foreningens boligudgift, gæld og dermed formue. Det pålægger bestyrelsen et særligt ansvar. Tilmed er udvalget af finansierings-løsninger fra de forskellige udbydere vokset, både hvad angår antal og kompleksitet.
Stubkjær & Nielsen er foreningens og bestyrelsens rådgiver og sparringspartner. Vi hjælper foreningen til at træffe bedre og selvstændige valg, på baggrund af grundige analyser af finansierings-behovet, opdateret viden og undervisning af bestyrelsen. Endvidere hjælper vi med at kommunikere fyldestgørende og forståeligt til beboerne, om muligheder og konsekvenser.
Enhver bestyrelse for en boligforening, sidder med et stort ansvar for de valg der løbende bør træffes angående finansieringen.