Andelsboligforening

Bedre finansielle beslutninger i andelsboligforeningen

Finansmægler

Vi indhenter tilbud og forhandler renter, bidrag og vilkår, på vegne af andelsboligforeningen. Alt sker efter forudgående aftale, og gerne i et konstruktivt samarbejde med foreningens administrator/revisor.

Vi repræsenterer mange foreninger og kan sammen med vores kunder, forhandle med større tyngde og effektivitet end den enkelte kan. I flere tilfælde vil det kunne betale sig, at indhente tilbud i foreningen for de enkelte andelshaveres boliglån eller lignende ”indkøbspuljer”.

Afspil video

Finansiel strategiplan

I samarbejde med bestyrelsen fastsættet vi en finansiel strategiplan. Formålet er at udarbejde en langsigtet strategi som er formuleret, vedtaget, konsistent og objektivt funderet, således den bliver robust overfor skiftende bestyrelser, administratorer og finansielle eventyr. Udarbejdelsen er en proces, som sker i nært samarbejde med bestyrelsen, beboerne og andre interessenter.

 Processen består bl.a. af

1. service-tjek af foreningens likviditets- og kapitalgrundlag samt udarbejdelse af finansiel strategi herunder bestyrelsesundervisning i dansk realkredit

2. Omlægning af lån såfremt det er fordelagtigt – På foreningens vegne sender vi lån i udbudsrunde, forhandler med realkreditinstitutterne og opnår de bedste betingelser og billigste priser.

3. Løbende markedsovervågning – Foreningen kontaktet når det er økonomisk fordelagtigt at konverterer foreningens lån.

Slutteligt vil det også være oplagt at drøfte betydningen af ny lovgivning herunder relevansen af ”Fastfrysning af ejendomsværdi” for jeres forening.

Efter processen, vil foreningen have et gennemarbejdet beslutnings-, styrings- og kommunikationsværktøj, der kan videreføres og arbejdes efter i foreningen. Desuden vil planen være et værdifuldt dokument med klar kommunikation om finansieringen, til kommende andelshavere og deres rådgivere.

Sparringspartner for bestyrelsen

Der pålægger bestyrelsen i en andelsboligforening et særligt ansvar, og ethvert valg (eller mangel på samme), kan have stor indflydelse på andelsboligforeningens boligudgift, gæld og dermed formue.

I henhold til Andelsboligloven er det bestyrelsens ansvar i en andelsboligforening at påse at:

”…der løbende sker en vurdering af foreningens økonomiske situation, herunder af foreningens likviditet og af udviklingen i egenkapital og andelspriser, med henblik på at sikre, at foreningen har det nød‐vendige kapitalgrundlag.”

Som uafhængig finansiel sparringspartner for foreningen og bestyrelsen i andelsboligforeningen hjælper vi jer til at træffe bedre og selvstændige valg, på baggrund af grundige analyser af jeres løbende finansieringsbehov og sikre:

  • at bestyrelsen har den nødvendige viden omkring ejendomsfinansiering
  • at foreningens ejendomsfinansiering er tilpasset foreningens finansielle strategi
  • at foreningens ejendomsfinansiering omlægges når det er økonomisk fordelagtigt   
Afspil video
Vores rådgivning er værdifuld når foreningen

Kontakt os uforpligtende

Vores kunder opnår værdifulde og målbare resultater, der langt overstiger vores honorar. God finansiel rådgivning er ikke en omkostning, men derimod en klog investeringsbeslutning hvor afkastet kan måles i forbedrede økonomiske forhold.


Kontakt os på tlf. 5050 6060 og hør mere, eller udfyld kontaktformularen.

Skriv til Peter..

– Jeg hjælper dig godt i gang.
Giv mig et kald eller udfyld formularen herunder.